top of page

Kinderen of jongeren kunnen afwijkende mondgewoontes vertonen. Onder afwijkende mondgewoontes verstaan we:

  • duimzuigen

  • nagelbijten

  • open mondgedrag

  • afwijkend slikgedrag (slikken met de tong tegen of tussen de tanden)

  • lage of interdentale (tussen de tanden) tongligging in rust en tijdens het spreken.

 

Deze kunnen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van ons gebit en onze spraakontwikkeling. Dit omdat het functioneren van de spieren in en om de mond verstoord is.

Vaak worden de afwijkende mondgewoontes en het infantiel slikgedrag opgemerkt door de tandarts of orthodontist en verwijzen zij door naar een logopedist. Wij, als logopedist, staan namelijk in voor het behandelen van de oorzaak van de foutieve tandenstand. Op deze manier gaan we er voor zorgen dat een orthodontische behandeling (beugel) of een chirurgische ingreep van de kaken het beste resultaat kan bieden en soms vermeden kan worden. Wanneer de afwijkende mondgewoonten niet worden aangepakt alvorens te starten met een beugel of andere chirurgische ingreep, zal de orthodontische behandeling een herval kennen.

voor (7).png

AFWIJKENDE MONDGEWOONTES

De OMFT of oro-myofunctionele therapie richt zich voornamelijk op het herstellen van het verstoord evenwicht van de spieren en het afleren van de afwijkende mondgewoontes. Het zal gaan over een intensieve wekelijkse therapie waarbij veel oefenmateriaal wordt meegegeven naar huis. Het is van groot belang dat er thuis regelmatig aan de slag wordt gegaan met het oefenmateriaal. De ouders worden ingezet als co-therapeuten. Na een aantal intensieve sessies volgt er nog een periode van follow-up.

Tijdens het intakegesprek wordt er uitleg gegeven over de praktische zaken omtrent de terugbetaling en het verloop van de therapie. Daarnaast wordt er informatie verzameld over je zoon of dochter en de eventuele afwijkende mondgewoontes aan de hand van een onderzoek. Je zoon of dochter dient dus aanwezig te zijn tijdens het eerste gesprek.

Cirkels (3).png
bottom of page