top of page
voor (6).png

ARTICULATIE EN FONOLOGIE

Bij sommige kinderen komen spraakontwikkelingsproblemen voor. Bepaalde klanken kunnen nog niet gevormd worden, worden foutief gevormd of worden vervangen door andere klanken.

Binnen deze spraakontwikkelingsproblemen maken we een onderscheid tussen twee verschillende soorten.

Wanneer we spreken over fonologische spraakklankstoornissen kunnen de kinderen vaak de spraakklank wel geïsoleerd correct produceren, maar is het voor hen moeilijk om de klank ook correct in een woord te produceren. De spraakklank wordt dan vaak vervangen door een andere klank. Het kind past dan een fonologisch proces toe om hun spraak te vergemakkelijken.

Wanneer dergelijke fonologische processen langer blijven duren dan normaal is voor de spraakontwikkeling, hebben deze kinderen hulp nodig bij het leren van de klankregels in onze taal.

Wanneer we dan spreken van fonetische spraakklankstoornissen kunnen de kinderen vaak de spraakklank nog niet vormen of gaan ze deze vervormen. Zo gaan ze bijvoorbeeld hun tong tussen de tanden stoppen bij het produceren van de /s/ (interdentaliteit). Andere kinderen hebben dan weer moeite met de ontwikkeling van de /r/. Vaak ligt hier een foutief mondgedrag aan de oorsprong en wordt hier tijdens de therapie ook aan gewerkt.

Bij de start van de therapie zal er eerst gewerkt worden aan de spraakmotoriek om zo een betere controle te krijgen over de verschillende articulatoren (lip-tong-kaak).

Vervolgens zullen de niet gevormde klanken aangeleerd worden of de fonologische processen stap voor stap uitgelegd en ingeoefend worden. De ouders worden ook hier ingezet als co-therapeut om thuis verder aan de slag te gaan en de geleerde zaken te automatiseren.

Cirkels.png
Cirkels (1).png

Tijdens de intake en het onderzoek zal door middel van een spraakklankonderzoek nagegaan worden of het over een fonetische of fonologische spraakklankstoornis gaat. Er zal ook uitgelegd worden hoe de opstart en de opbouw van de therapie zal verlopen. Je zoon of dochter dient dus aanwezig te zijn tijdens het eerste gesprek om reeds een eerste beeld te vormen van de eventuele spraakontwikkelingsproblemen.

bottom of page