top of page

Voor kinderen of volwassenen die slechthorend of doof zijn, is het dragen van een hoorapparaat of cochleair implantaat vaak niet voldoende.

Om tot een goede en comfortabele communicatie te komen met de gesprekspartner is het van groot belang dat de kinderen en volwassenen leren omgaan met hun hoorapparaat of cochleair implantaat.

Naast het aanpassen van het hoorapparaat of het cochleair implantaat binnen een audiologisch centrum kan het gehoor ook getraind worden bij een logopedist/audioloog in een privésetting. Omwille van de auditieve beperking kunnen er problemen optreden op vlak van taal- en spraakontwikkeling.

 

Binnen de therapieën omtrent gehoortraining zal voornamelijk het trainen van het gehoor, spraakafzien en de taalontwikkeling aan bod komen.

Vanuit onze therapieën zal er geleerd worden om het restgehoor optimaal te gebruiken.

Er zal ook geleerd worden hoe men met het hoorapparaat of cochleair apparaat kan omgaan. Daarnaast is spraakafzien ook belangrijk om tot goede communicatie te komen met de gesprekspartner.

GEHOORTRAINING

voor (9).png

Bij ons kan je terecht voor:

  • Hoortraining

  • Hooropvoeding

  • Spraakafzien

  • Psycho-educatie rond doof- en slechthorendheid

  • Psycho-educatie omtrent hoorhulpmiddelen

Meer informatie:

Video voor cliënten

Cirkels (4).png

Video voor artsen

bottom of page