top of page

SToTTEREN en BRODDELEN

Stotteren

Iedereen heeft normale onvloeiendheden zoals aarzelingen, het herhalen van woorden of zinsdelen. 

Bij kinderen of volwassenen die stotteren komen ook stotteronvloeiendheden voor.

De 3 types (herhaling van klanken, lettergrepen of woorden, verlenging en blokkering) uitten zich bij iedereen op een andere manier. Als reactie op het stotteren zijn er soms bijbewegingen of andere gedragingen aanwezig. 

 

Wij behandelen zowel kinderen, jongeren als volwassenen die stotteren.

Wanneer je als ouder ongerust bent en vermoed dat jouw kind stottert, raden wij steeds aan om een eerste gesprek in te plannen. Afwachten is bij stotteren geen goed idee. Al vanaf de leeftijd van 2 jaar kan een kind baat hebben bij therapie. Tijdens een eerste gesprek tussen de ouders en de therapeut kunnen jullie vragen beantwoord worden. Na dit gesprek wordt er, in samenspraak, beslist om nog even af te wachten of toch een onderzoek in te plannen.

De therapie bij kinderen is steeds maatwerk. We bekijken welke noden het kind en de omgeving heeft.

Er wordt een keuze gemaakt tussen indirecte (bij zeer jonge kinderen) of directe (bij oudere kinderen) therapie. 

Stottertherapie in Het Taterbos staat voor creativiteit, transparantie en werken vanuit interesses. 

8.png

De ouders spelen een belangrijke rol en worden extra begeleid door middel van een oudercursus. Uit ervaring blijkt dat leerkrachten die correcte informatie en tips krijgen, een zeer waardevolle partner kunnen zijn. Dit doen we aan de hand van een webinar dat de leerkracht op eigen tempo kan bekijken.

Het kan zeer helpend zijn voor kinderen om in contact te komen met andere kinderen die stotteren. Daarom maken groepssessies vaak ook een deel uit van de therapie.

Aangezien ik vertrouwd ben met verschillende therapiemethodes wordt er steeds bekeken wat de beste match is voor jullie. 

Ook jongeren en volwassenen die stotteren zijn welkom. Laten we samen op zoek gaan naar wat jij nodig hebt, wat jouw einddoel is. 

 

Rachel (8).png
Rachel (7).png

Broddelen

Broddelen is een minder gekende vloeiendheidsstoornis. Kenmerkend is het hoge of onregelmatige spreektempo, onjuist gebruik van pauzes, onjuiste zinstructuren en een hogere frequentie aan normale onvloeiendheden. 

Tijdens het onderzoek wordt de taal en spraak in kaart gebracht. De therapie bestaat voornamelijk uit het aanleren van technieken om de spraakverstaanbaarheid te bevorderen. 

bottom of page