top of page

TARIEVEN

LOGOPEDIE

Tarieven (vanaf 1 januari 2024)

Betaling

Betaling gebeurt bij voorkeur na iedere sessie. Dit kan via Payconiq. Het is noodzakelijk om deze app te downloaden op uw gsm. Dit gaat zeer vlot met een bankkaartlezer. Indien de sessies niet allemaal op de praktijk plaatsvinden of u liever een maandelijkse factuur ontvangt, kunt u dit vragen. Dan ontvangt u elke maand een factuur via mail. Deze dient dan binnen de 10 dagen betaald te worden.

Terugbetaling

Voor de meeste logopedische behandelingen is er via uw mutualiteit terugbetaling mogelijk en geldt bovenstaande tabel. 

Indien er geen terugbetaling via de verplichte verzekering mogelijk is, kan u aanspraak maken op uw aanvullende verzekering. Elke mutualiteit is vrij de voorwaarden, terugbetaling en het aantal sessies te bepalen. 

Tijdens het intakegesprek zal besproken worden of er aanspraak kan gemaakt worden op de verplichte of de aanvullende verzekering. Meer informatie vind je hier

Verplaatsing

Wij rekenen voor school- en huisbezoeken een verplaatsingsvergoeding van €0,50 per sessie aan.

Derde betalersregeling

Indien het voor u financieel niet haalbaar is om de sessie te betalen, kan er via de derde betalersregeling gewerkt worden. Wij passen dit enkel toe wanneer u via de mutualiteit een voorkeursregeling ontvangt. 

Voorkeursregeling

Cliënten die via de mutualiteit een voorkeursregeling (verhoogde tegemoetkoming) ontvangen, ontvangen een hogere tegemoetkoming en dienen dus minder remgeld te betalen. De tarieven die in deze situatie gelden, kan u in dit document vinden. U kan navragen bij uw ziekenfonds of u hier recht op hebt. 

Overleg

We vinden het van groot belang dat alle partijen samenwerken en goed op elkaar afgestemd zijn. Daarom zijn wij altijd vragende partij om aanwezig te zijn op een overleg op school, ... Deze momenten vallen niet onder het terugbetalingssysteem en zullen apart aangerekend worden. 

Aanwezigheid tijdens het overleg zonder verslag: 20 euro per 30 min

Aanwezigheid tijdens het overleg met verslag: 25 euro per 30 min

Verslag zonder aanwezigheid: 20 euro 

Adviesgesprek

Indien er geen therapie wordt opgestart, wordt het eerste gesprek gezien als een adviesgesprek. Hiervoor rekenen we 40 euro per half uur aan. De mutualiteit voorziet voor deze sessies helaas geen terugbetaling. 

bottom of page