top of page

Hier kan u meer info terugvinden over onze manier van werken. 

Logopedie

1. Aanmelding:

 

U maakt via deze website een afspraak op een moment dat voor u het best past. Indien u een voorkeur hebt voor een moment dat niet beschikbaar is, gelieve ons te contacteren. We bekijken samen de mogelijkheden. Onze gegevens zijn hier terug te vinden. 

Voorafgaand aan dit gesprek dient u eerst langs te gaan bij een huisarts of specialist. Zij zullen een 'voorschrift voor logopedisch bilan' uitschrijven. Enkel het eerste luik dient ingevuld te worden.

 

Dit document kan u hier vinden. 

2. Intakegesprek:

Tijdens dit gesprek luisteren we naar de hulpvraag en wordt deze in kaart gebracht.

Breng steeds alle nodige documenten mee zoals verslagen van voorgaande onderzoeken, evaluaties, rapporten, …

Verder geven wij ook praktische informatie over de werking van de praktijk, eventuele terugbetaling via de mutualiteit en verdere stappen die dienen genomen te worden. We overlopen eveneens ons huisreglement.

 

Vergeet zeker niet om 5 klevertjes van de mutualiteit mee te brengen!

3. Testmoment (bilan):

Aan de hand van een onderzoek wordt de problematiek verder in kaart gebracht.

Wij maken hiervan een uitgebreid verslag. Op basis van deze gegevens zal een individueel behandeltraject opgesteld worden.

 

4. Gesprek na testen

 

De resultaten van de testing, het verslag en het behandeltraject worden met u besproken.

U hebt voor dit gesprek een afspraak gemaakt met 

een specialist zodat deze u het 'voorschrift voor logopedisch revalidatie' kan bezorgen. 

U bezorgt ons deze documenten tijdens het gesprek.

5. Dossier mutualiteit

Wij stellen het dossier voor de mutualiteit op. Dit bevat een inleidend document, het voorschrift (bilan - revalidatie) en het verslag.

6. Therapie

 

De therapie kan opgestart worden.

bottom of page