top of page
21.png

kindertherapie

Kindertherapie

Kinderen doorlopen een emotionele ontwikkeling waarin ze leren omgaan met emoties, zichzelf leren kennen, samen leren spelen en werken met anderen, ontdekken wat ze wel of niet graag doen, talenten ontwikkelen, … .

Sommige kinderen botsen in hun emotionele ontwikkeling op moeilijkheden. Ze voelen zich niet goed in hun vel, weten niet goed hoe ze met bepaalde emoties kunnen omgaan of hoe ze deze kunnen uiten, ze krijgen een diagnose of kunnen op school niet altijd goed mee, ze maken traumatische gebeurtenissen mee zoals een overlijden of scheiding, …

Er zijn dus heel wat dingen die in en rond de emotionele ontwikkeling van kinderen gebeuren. Sommige kinderen (en hun ouders) lopen hierin wat vast of ondervinden moeilijkheden. Het loopt niet altijd allemaal vanzelf, en dat is oké. Kindertherapie kan dan helpen om jou als ouder(s) en je kind weer op weg te helpen en te laten (verder) groeien.

Een integratief kindertherapeut gebruikt verschillende vormen van psychotherapie die het best aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.

Deze bestaat uit doe-taal, speel-taal, voel-taal en woordenloze-taal.

De therapeut vertrekt steeds vanuit het idee dat jouw kind een unieke benadering nodig heeft die bij hem of haar past.

 

Mogelijke stromingen die gebruikt kunnen worden zijn: speltherapie, gedragstherapie, gesprekstherapie, cognitieve therapie, systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie, ... en nog zoveel meer. Tijdens de therapie komen zowel het heden, verleden als de toekomst aan bod.

Je kan bij mij terecht voor:

  • angst: faalangst, scheidingsangst, slaapangst

  • emotieregulatie: boosheid, (hoog)gevoeligheid, stress

  • rouw en verlies: echtscheiding, overlijden, ziek familielid

  • piekeren, zorgen maken

  • ontwikkelingsuitdagingen: ad(h)d, leerstoornis

  • weerbaarheid en assertiviteit

  • opvoedingsondersteuning

We starten eerst met een intakegesprek waarin de reden van aanmelding, bezorgdheden en vragen besproken worden. Samen bekijken we waar jullie als gezin, als ouders en jouw kind nood aan hebben. Daarna starten we de kindsessies op. Het aantal sessies en de frequentie er van hangt af van jullie vragen en noden.

Elk kind krijgt een persoonlijk schriftje waarin we samen op het einde van de sessie neerschrijven (of tekenen) wat aan bod kwam. Na enkele kindsessies plannen we opnieuw een oudergesprek in om samen te evalueren en uit te wisselen.

bottom of page