Webinar

"Stotteren bij kleuters"

Deze gratis webinar is exclusief voor (kleuter)leerkrachten van cliënten van Het Taterbos. 

Wanneer een kind stottert is het essentieel dat de omgeving geïnformeerd wordt. 

De leerkracht is daar een uiterst belangrijke schakel in.

Wanneer je via mail een uitnodiging gekregen hebt om hieraan deel te nemen, kan je via onderstaande knop inschrijven. 

 Na de webinar zal je een uitnodiging krijgen voor een individueel (online) gesprek met de therapeut en de ouders. 

Hierin zal dan specifieke informatie over de cliënt besproken worden.

Wat is stotteren?

Wat komt aan bod in de therapie?

Wat kan je in de klas doen?