TARIEVEN

Tarieven (vanaf 1 augustus 2020)

Wij zijn geconventioneerde logopedisten. Dit betekent dat wij zijn toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen. Geconventioneerde logopedisten dienen bovenstaande tarieven, opgelegd door het RIZIV te hanteren.

Voorkeursregeling

Cliënten die via de mutualiteit een voorkeursregeling (verhoogde tegemoetkoming) ontvangen, ontvangen een hogere tegemoetkoming en dienen dus minder remgeld te betalen. De tarieven die in deze situatie gelden, kan u in dit document vinden. U kan navragen bij uw ziekenfonds of u hier recht op hebt. 

Terugbetaling

Voor de meeste logopedische behandelingen is er via uw mutualiteit terugbetaling mogelijk en geldt bovenstaande tabel. 

Indien er geen terugbetaling via de verplichte verzekering mogelijk is, kan u aanspraak maken op uw aanvullende verzekering. Elke mutualiteit is vrij de voorwaarden, terugbetaling en het aantal sessies te bepalen. 

Tijdens het intakegesprek zal besproken worden of er aanspraak kan gemaakt worden op de verplichte of de aanvullende verzekering. Meer informatie vind je hier

Verplaatsing

Wij rekenen voor school- en huisbezoeken een verplaatsingsvergoeding van €0,80 per sessie aan.

Derde betalersregeling

Indien het voor u financieel niet haalbaar is om de sessie te betalen, kan er via de derde betalersregeling gewerkt worden. U zal dan steeds het remgeld betalen, wij ontvangen het resterende bedrag via de mutualiteit. Bespreek dit dus zeker wanneer u deze regeling wenst toe te passen.