top of page

Ieder kind heeft een unieke taalontwikkeling.

Bij sommige kinderen verloopt deze vertraagd of atypisch ten opzichte van leeftijdsgenootjes. De eerste woordjes komen later, het kind ervaart woordvindingsproblemen, kent weinig woorden en leert moeilijk nieuwe woorden aan, maakt fouten tegen de zinsbouw/woordvolgorde in een zin, lijkt niet te begrijpen wat de ander bedoelt, kan moeilijk meespreken in een gesprek… Dit kan wijzen op een taalstoornis.

Je kan steeds bij ons terecht voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek verkennen we de moeilijkheden die momenteel aanwezig zijn. Er is ruimte voor jullie vragen en we geven alvast enkele adviezen waarmee jullie aan de slag kunnen. Bij jonge kinderen is dit een gesprek waarbij enkel de ouder(s) aanwezig is/zijn. Indien er beslist wordt om therapie op te starten, wordt een onderzoek met jouw kind ingepland.

Binnen de therapie vertrekken we telkens vanuit de sterktes en interesses van het kind. Samen met de ouders gaan we al spelend op zoek naar de meest effectieve aanpak voor het kind.

TAALONTWIKKELING

voor (4).png

Vroege taalontwikkeling

Wanneer jonge kinderen amper of niet praten, kan je als ouder met je handen in het haar zitten. Is dit normaal? Wat moet hij al kennen? Hoe kan ik mijn kind ondersteunen. 

Wij kunnen dit in kaart brengen en jullie op weg helpen.

Taaltherapie kan reeds opgestart worden vanaf 2 jaar. De therapie bestaat dan voornamelijk uit ouderbegeleiding. Jullie zullen als ouders technieken aangeleerd krijgen om jullie kind ook buiten de therapieruimte te kunnen ondersteunen en zijn taalontwikkeling te stimuleren. 

Rachel (10).png
Rachel (9).png

Meertaligheid

Bij twee- of meertaligheid komen kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking met meer dan één taal. We spreken van een vertraagde ontwikkeling of een taalstoornis indien de taalontwikkeling in alle aangeboden talen duidelijk achterblijft. 

De mogelijke signalen zijn dezelfde als bij een ééntalige ontwikkeling maar de signalen worden dan in alle aangeboden talen opgemerkt. 

Samen met de ouders gaan we op zoek naar een evenwichtig taalaanbod waarbinnen het kind optimaal kan ontwikkelen in beide of meerdere talen. Hiervoor werken we nauw samen en worden er telkens adviezen gegeven, uitgetest en geëvalueerd.

bottom of page